MELAKA TOURISM

Wednesday, 12 December 2012

Bukit St. Paul
Bukit ini juga dikenali sebagai Bukit Melaka di zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Selepas itu ia juga dikenali sebagal Bukit Bendera. Nama Bukit St. Paul diambil dari nama Gereja St. Paul yang sehingga kini masih terdapat runtuhannya dikemuncak bukit ini. Di sini juga terdapat rumah api yang dibina di zaman awal Inggeris di Melaka. Bukit St. Paul merupakan sebahagian dari peninggalan sejarah di Bandar Tua Melaka.

No comments:

Post a Comment